آیین‌نامه اجرایی واردات،صادرات و ترانزیت

هیأت وزیران در نشست امروز (چهارشنبه) به ریاست آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی برگزار شد، با هدف ایجاد هم افزایی بین دستگاه های اجرایی و ارتقای مدیریت محیط زیستی کشور در زمینه نقل و انتقال مواد زائد زیان بخش در راستای عضویت جمهوری اسلامی ایران در کنوانسیون بازل، آیین نامه اجرایی واردات، صادرات و ترانزیت (عبور) پسماندها بر اساس مفاد کنوانسیون یاد شده را به تصویب رساند.

براساس این مصوبه هرگونه واردات، صادرات و عبور پسماند ویژه (خطرناک) و سایر پسماندها بدون رعایت مفاد کنوانسیون بازل، مفاد این آیین نامه و سایر قوانین و مقررات ملی مدیریت پسماند در کشور ممنوع است.

پسماندهای مندرج در الحاقیه‌های کنوانسیون مذکور، مشمول این آیین‌نامه قرار گرفته و پسماندهای بخش‌های دفاعی و پسماندهای ویژه پرتوزا در دامنه شمول آیین نامه نیست و تابع قوانین و مقررات مربوط به خود هست.

کنوانسیون بازل در سال ۱۹۸۹ میلادی توسط برنامه محیط‌زیست سازمان ملل متحد (UNEP) و در پاسخ به نگرانی کشورهای درحال توسعه به دلیل محدودیت توانایی‌های فنی و مالی آنها جهت مقابله با انباشت غیرقانونی پسماندهای خطرناک، به تصویب کشورهای عضو سازمان ملل رسید و در سال ۱۹۹۲ میلادی لازم الاجرا شد.

پیرو عضویت جمهوری اسلامی ایران در «کنوانسیون بازل درباره کنترل انتقالات برون مرزی مواد زائد زیان بخش (پسماندهای ویژه) و دفع آنها»، هرگونه حمل و نقل برون مرزی پسماندهای ویژه (خطرناک) و سایر پسماندها به کشور در چارچوب قوانین و مقررات کنوانسیون بازل انجام می‌شود.

اختصاص اعتبار برای ایجاد و راه اندازی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی جدیدالتأسیس

دولت به منظور تأمین اعتبار جهت اجرای تکالیف مندرج در قانون ایجاد هفت منطقه آزاد تجاری – صنعتی و ایجاد ۱۳ منطقه ویژه اقتصادی و نیز با هدف راه اندازی و فراهم سازی بسترهای لازم برای مناطق آزاد جدیدالتصویب، به سازمان های مناطق آزاد تجاری- صنعتی کیش، قشم، چابهار، ارس، اروند، انزلی و ماکو اجازه داد در مجموع به میزان ۵۰۰ میلیارد ریال به عنوان کمک برای ایجاد، تهیه مقدمات و راه‌اندازی مناطق آزاد جدیدِ مصوب (در قالب اعتبارات جاری و سرمایه ای و مطابق با تسهیم مساوی) لحاظ کنند.

دیدگاه خود را بیان کنید

You must be logged in to post a comment.*