اخذ مجوز واردات ماشین آلات

تولید کنندگان ماشین آلات داخل کشور

با توجه به تحریم هایی که به کشور وارد است و نیز با توجه به امکانات ساخت داخل ایران این زمینه برای تولید کنندگان و سازندگان فراهم شده تا جهت رونق تولید و پرهیز از استفاده انواع مشابه دستگاه های خارجی ماشین آلاتی را برای استفاده عموم به ویژه صنایع در اختیار آنها قرار دهند.

شرایط اخذ مجوز برای واردات

طبق ابلاغیه سرپرست دفتر ماشین آلات صنعتی و ساختمانی و کشاورزی و معدنی وزارت صنعت جهت واردات به استان های مختلف کشور بدین شرح می باشد:

ماشین آلاتی مجوز ورود به استان های دیگر را دارند که ثبت سفارش آنها انجام گرفته و از جنبه ساخت مشکلی نداشته باشند، می توانند از مسیرهای مجاز و به روش قانونی اقدام نمایند.

این ماشین آلات شامل تمامی دستگاه های صنعتی و معدنی که در لیست فهرست اعلام شده در جدول شماره ۱ در سازمان صنایع و معادن و بازرگانی ایران می باشد. پیرو این ابلاغیه که در ۱۷ اردیبهشت اعلام شد، مقرر گردیده است که بعد از بررسی و تایید ساخت داخل و ثبت سفارش امکان واردات به استان های مختلف از طریق  مسیرهای زیر امکان پذیر باشد.

ماشین آلات مندرج در جدول شماره یک به قرار زیر است:

 • بلدوزر با قدرت بیش از ۳۲۰ اسب بخار
 • لودر با توان بالای ۳۹۰ اسب بخار
 • بیل هیدرولیکی با توان بالای ۳۵۰ یا مساوی اسب بخار
 • دامپتراک و تراک معدنی وزن ناخالص بالای ۱۰۰ تن
 • ماشین آلات حفاری در حدود بالای ۶ اینچ
 • ماشین آلات خاص مربوط به معادن زیر زمینی

بر اساس آیین نامه اجرایی قوانین معادن کشور ماشین آلاتی که در فهرست مندرج در جدول شماره ۲ مقرر گردیده است که به منظور تسریع و تامین تعداد زیاد ماشین آلات مورد نیاز معادن، به ازای یک خرید دستگاه از سازندگان داخل کشور، یک دستگاه نیز وارد شود.

همچنین ثبت سفارش این ماشین آلات طبق آنچه که در جدول شماره ۲ شرح داده شده است، باید با شرکت سازنده ماشین آلات واجد شرایط بوده و عقد قرارداد آنها عملیاتی و منوط به امضا و انجام پیش پرداخت صورت پذیرد.

در صورتی که قرارداد به طور عملیاتی احراز شد، خریدار و یا وارد کننده می تواند به همان تعداد و طبق مشخصات فنی دستگاه در قرارداد مجوز واردات را دریافت کند. اما چنانچه در مواقعی فقط نیاز به واردات یک دستگاه بوده، وارد کننده باید مبلغ هزینه واردات را به تولید کننده پرداخت کرده و هزینه پیش پرداخت را نیز بپردازد. همچنین باید قرارداد عملیاتی بین تولید کننده و وارد کننده منعقد و احراز شود تا صدور مجوز جهت واردات ماشین آلات مندرج در لیست جدول شماره ۲ امکان پذیر باشد.

جهت اخذ مجوز واردات اینکه باید قرارداد عملیاتی با تولید کننده در سامانه تجارت بارگذاری شده و این یکی از مدارک مهم برای خرید و واردات کالا است.

دیگر آنکه دستگاه ها و سازمان های مشمول قانون از این بند آیین نامه به دلیل حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی و نیز حامی کالای ایرانی مستثنی هستند و باید طبق مفاد بند ۵ و ۱۷ عمل نمایند.

تعرفه برخی از کالاهای وارداتی تولید داخل و مندرج در جدول شماره ۲ :

 • شماره تعرفه ماشین آلات معدنی و راهسازی بلدوزر ( قدرت کمتر و یا مساوی ۳۲۰ اسب بخار) ۸۴۲۹۱۱۱۱
 • شماره تعرفه لودر ( با قدرت کمتر و یا مساوی ۳۹۰ اسب بخار )، کدهای ۸۴۲۹۵۱۱۱ و ۵۱۲۱
 • شماره تعرفه بیل هیدرولیکی با قدرت کمتر از ۳۵۰ اسب بخار با کدهای ۵۲۱۱ و ۸۴۲۹۵۲۲۱ و نیز بیل هیدرولیکی با کدهای تعرفه ۲۱ و ۸۴۲۹۵۹۱۱
 • شماره تعرفه دامپتراک و تراک معدنی با وزن ناخالص کمتر و مساوی ۱۰۰ تن با کد تعرفه ۸۷۰۴۱۰۹۰
 • دریل واگن با قطر کمتر از ۶ اینچ با کد تعرفه ۸۴۳۰۴۱۱۰

 

دیدگاه خود را بیان کنید

You must be logged in to post a comment.*