افزایش صادرات فولاد در بهمن ماه

صادرات فولاد خام و محصولات فولادی کشور که در شرایط کمبود گاز با کاهش مواجه شده بود، در بهمن ماه روند افزایشی گرفت.
در بهمن ماه ۸۶۵ هزار تن فولاد خام و ۲۵۰ هزار تن محصولات فولادی صادر شد، این در حالی است که میزان صادرات این محصولات در دی ماه به ترتیب ۵۴۱ و ۲۳۸ هزار تن بود و در نتیجه صادرات فولاد خام و محصولات فولادی به ترتیب رشد ۶۰ درصدی و ۵ درصدی را تجربه کرد.
در بخش محصولات بالادستی زنجیره فولاد، صادرات گندله و کنسانتره در بهمن ماه به ترتیب ۸۴۴ و ۸۰ هزار تن بود که در مقایسه با میزان صادرات دی ماه (۵۵۰ هزار تن گندله و ۵۰ هزار تن کنسانتره) به ترتیب ۵۳ درصد و ۶۰ درصد افزایش یافت.
اما صادرات آهن اسفنجی با کاهش ۷۹ درصدی در بهمن ماه در مقایسه با دی ماه (۱۱۵ هزار تن)، به ۲۴ هزار تن رسید.
میزان صادرات فولاد خام و محصولات فولادی در ۱۱ ماهه ۱۴۰۱ به ترتیب ۶ میلیون و ۵۷۰ هزار تن و ۲ میلیون و ۹۷۵ هزار تن بود که به رغم مواجهه با کمبود انرژی در تابستان و زمستان، اما در مقایسه با رقم مدت مشابه پارسال ۶ میلیون و ۶۴۴ هزار تن و ۳ میلیون و ۲۸ هزار تن، کاهشی ناچیز به ترتیب (یک درصد و کمتر از ۲ درصد) مواجه شد.
همچنین در ۱۱ ماهه امسال ۴ میلیون و ۹۹۱ هزار تن گندله، ۷۶۸ هزار تن آهن اسفنجی و ۶۵۶ هزار تن کنسانتره صادر شد که در مقایسه با آمار مدت مشابه پارسال (یک میلیون و ۹۲ هزار تن گندله، ۹۸۵ هزار تن آهن اسفنجی و ۵۱۲ هزار تن «کنسانتره») به ترتیب ۳۵۷ درصد افزایش، ۲۲ درصد کاهش و ۲۸ درصد افزایش نشان می‌دهد.
بنابر این گزارش؛ دلیل عمده کاهش صادرات، کاهش تولید ناشی از کمبود گاز و برق بوده است.

دیدگاه خود را بیان کنید

You must be logged in to post a comment.*