افزایش ۴۹۸ درصدی قیمت کالاهای وارداتی

گزارش مرکز آمار ایران از رشد ۴۹۸ درصدی قیمت کالاهای وارداتی نسبت به سال گذشته حکایت دارد.

به گزارش ایسنا، قیمت کالاهای وارداتی یکی از مهم‌ترین عوامل تأثیرگذار بر میزان مبادلات خارجی کشورها و نیز یکی از عوامل تعیین کننده رابطه مبادله است و تغییرات آن­ها از اهمیت بالایی برخوردار است.در طرح شاخص قیمت کالاهای وارداتی تاکنون از کلیه کدهای تعرفه وارداتی کشور سال ١٣٩٠ (سال پایه) استفاده شده است که پس از بررسی­ های به عمل آمده، سال ١٣٩۵ به عنوان سال پایه­ ی جدید آن در نظر گرفته شد و گزارش حاضر بر اساس کلیه کدهای تعرفه وارداتی کشور سال ١٣٩۵ (سال پایه جدید) ارائه می­ شود.

روش جمع‌آوری اطلاعات با استفاده از آمارهای ثبتی گمرک ایران و طبقه بندی مورد استفاده سیستم طبقه بندی نظام هماهنگ شده توصیف و کدگذاری (HS) است. نتایج حاصل از این طرح در سطح کل کشور و برای ٢٠ گروه‌ اصلی طبقه ‌بندی HS قابل انتشار است و به تفکیک دلاری و ریالی محاسبه و منتشر می­ شود. این در حالی است که طبق اعلام مرکز آمار ایران  برای محاسبه شاخص ­فصل تابستان ١٣٩٩ از داده­ های مقدماتی گمرک استفاده شده است. نتایج اعلام شده به صورت مقدماتی بوده و استفاده از آن­ها باید با ملاحظه انجام شود.

افزایش ۱.۷ درصدی تورم فصلی

طبق این گزارش تغییرات شاخص قیمت کالاهای وارداتی مبتنی بر داده­ های ریالی در فصل تابستان ١٣٩٩ نسبت به فصل قبل، ۶٩,۴ درصد است که در مقایسه با تورم فصلی بهار ١٣٩٩(برابر با ۶٧.٧ درصد) حدود ١.٧ درصد افزایش داشته است.

همچنین تغییرات شاخص قیمت کالاهای وارداتی مبتنی بر داده ­های دلاری نیز در فصل تابستان ١٣٩٩ نسبت به فصل قبل، ١٣.٣ درصد افزایش داشته که در مقایسه با تورم فصلی بهار ١٣٩٩ (برابر با ١٠.٨درصد) حدود ٢.۵ واحد درصد افزایش داشته است.

در گروه ­های اصلی طبقه بندی HS کمترین نرخ تورم فصلی در بخش ریالی مربوط به گروه « حیوانات زنده و محصولات حیوانی و …» (٢,۴ درصد) و بیشترین نرخ مربوط به گروه «مروارید طبیعی یا پرورده، سنگهای گران بها یا نیمه گران بها و …» (٧۵.٢ درصد) است.

افزایش ۹۰ درصدی تورم نقطه به نقطه

تغییرات شاخص قیمت کالاهای وارداتی مبتنی بر داده ­های ریالی در فصل تابستان ١٣٩٩ نسبت به فصل مشابه سال قبل ۴۹۸.۲ درصد است که در مقایسه با تورم نقطه به نقطه بهار ١٣٩٩ (برابر با ۴٠٧.۵ درصد) حدود ٩٠.٧ واحد درصد افزایش داشته است.

همچنین تغییرات شاخص قیمت کالاهای وارداتی مبتنی بر داده ­های دلاری در فصل تابستان ١٣٩٩ نسبت به فصل مشابه سال قبل ۴۴.١ درصد است که در مقایسه با تورم نقطه به نقطه بهار سال ١٣٩٩ (برابر با ٣٧.٢ درصد) حدود ۶.٩ واحد درصد افزایش داشته است.

در گروه­ های اصلی طبقه بندی HS کمترین نرخ تورم نقطه به نقطه در بخش ریالی مربوط به گروه « پوست خام، چرم، پوست های نرم و اشیاء ساخته شده از این مواد و …» (٠,٨ درصد) و بیشترین نرخ مربوط به گروه « محصولات صنایع شیمیایی یا صنایع وابسته به آن » (۶۵۴.٠ درصد) است.

اوضاع تورم در ۴ فصل

تغییرات میانگین شاخص قیمت کالاهای وارداتی مبتنی بر داده­ های ریالی در چهار فصل منتهی به فصل تابستان ١٣٩٩ برابر با ۴١٢,٢ درصد بوده است که در مقایسه با تورم سالانه­ بهار ١٣٩٩ (برابر با ٣۴٧.١ درصد) واحد ۶۵.١ درصد افزایش داشته است.

تغییرات میانگین شاخص قیمت کالاهای وارداتی مبتنی بر داده ­های دلاری در چهار فصل منتهی به فصل تابستان ١٣٩٩ برابر با ٣۶.۴ درصد بوده است که در مقایسه با تورم سالانه­ بهار ١٣٩٩ (برابر با ٣٣.٢ درصد) حدود ٣.٣ واحد درصد افزایش داشته است.

در گروه­ های اصلی طبقه بندی HS کمترین نرخ تورم سالانه در بخش ریالی مربوط به گروه « پوست خام، چرم، پوست های نرم و اشیاء ساخته شده از این مواد و…» (٠,۴ درصد) و بیشترین نرخ مربوط به گروه «ماشین آلات و وسایل مکانیکی؛ ادوات برقی؛ اجزاء و قطعات آنها و…» (۴٩۵.٣ درصد) است.

 

دیدگاه خود را بیان کنید

You must be logged in to post a comment.*