باز بینی‌ پس از ترخیص کالا

مطابق قوانین امور گمرکی کشور، خروج کالا یا ترخیص کالا از گمرک به منزله پایان کار نیست و بررسی ‌های گمرک طی سه مرحله پس از آن ادامه دارد. بخصوص مواقعی که اظهارنامه کالا در مسیر سبز قرار گرفته و خیلی سریع کالا از گمرک ترخیص شده یا برخی اشتباهات سهوی که در هنگام انجام تشریفات گمرکی صورت می گیرد که باعث بروز اختلافات مالی بین گمرک و صاحب کالا ایجاد می شود.

باز بینی‌ پس از ترخیص کالا

بعد از خروج کالا از گمرک، بررسی‌ها به طور کامل تمام نمی‌شود؛ بلکه هم صاحب کالا و هم گمرک به بازبینی و کنترل اسناد و محموله می‌پردازند‌. بنابراین ممکن است ۲ دسته اختلافات گمرکی زیر به وجود آید:

گروه اول: اختلافات گمرکی پس از ترخیص کالا از سمت گمرک

گروه دوم: اختلافات گمرکی پس از ترخیص کالا از طرف صاحب کالا

 

اختلافات گمرکی پس از ترخیص کالا از سمت گمرک

اسناد خروج کالا از گمرک تا چند روز بعد هم پیش کارشناسان گمرک هستند. این اسناد به اداره بازبینی گمرک اجرایی فرستاده می‌شود تا توسط کارشناسان مورد بررسی و بازبینی مجدد قرار گیرند. پس از آن مجدد به دایره بازبینی گمرک اجرایی ارسال می‌گردد. چنانچه در آنجا اختلافی مبنی بر عدم پرداخت کامل حقوق ورودی توسط صاحب کالا و یا هر نوع اشتباه در عدم انطباق با قوانین و مقررات واردات و صادرات مشاهده شود، برای صاحب کالا ابلاغیه کسر از دریافتی ارسال می‌شود.

زمانی اجازه صدور سند ترخیص کالا داده می‌شود که صاحب کالا تمامی تعهدات لازم درباره اظهارنامه گمرک و اموری که به گمرک مربوط است، را به طور کامل انجام داده باشد. اما در برخی موارد واحد بازرسی گمرک در رسیدگی‌های دوباره اظهارنامه‌ها و اسناد پیوست که به صورت نمونه‌گیری است، متوجه اختلافاتی بین حقوق ورودی با آنچه گمرک باید دریافت می‌کرد، می‌شود و از صاحب کالا درخواست مطالبه می‌نماید.

مطابق قوانین امور گمرکی کشور، خروج کالا و یا به تعبیر بهتر ترخیص کالا از گمرک به منزله پایان کار نیست و بررسی‌های گمرک طی سه مرحله پس از آن ادامه دارد. بخصوص در مواقعی که اظهارنامه کالا در مسیر سبز قرار گرفته و خیلی سریع کالا از گمرک ترخیص شده و یا برخی اشتباهات سهوی که در هنگام انجام تشریفات گمرکی صورت گرفته که سبب بروز اختلافات مالی بین گمرک و صاحب کالا می‌گردد.

 

تعلیق مرور زمان

مطابق قانون مدنی یک یا چند روز یا چند ماه از مهلت مرور زمان در نظر گرفته نمی‌شود. البته این کار در مورد گمرک محلی قابل قبول نبوده و درواقع درخواست تعلیق مرور زمان برای گمرک امکان‌پذیر نیست.

 

اسقاط مرور زمان

در صورتی اتفاق می‌افتد که صاحب کالا یا گمرک که به عنوان مدعی علیه خوانده شده‌اند، از حق ایراد مرور زمان صرف ‌نظر نمایند. این حق همواره برای صاحب کالا وجود دارد و می‌تواند از اسقاط مرور زمان به سود گمرک استفاده کند. همچنین نماینده قانونی او نیز چنانچه این حق در وکالت‌نامه درج شده باشد، می‌توان این کار را انجام دهد.

دیدگاه خود را بیان کنید

You must be logged in to post a comment.*