بخشنامه معافیت واردات مواد اولیه دارویی

 

بخشنامه گمرکی

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

وزارت امور اقتصادی و دارایی

وزارت صنعت، معدن و تجارت

در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست { قانون معافیت واردات مواد اولیه دارویی، شیر خشک و تجهیزات پزشکی از پرداخت مالیات برا ارزش افزوده } که در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیست و سوم آذر ماه یکهزار و چهارصد و یک مجلس شورای اسلامی تصویب شده در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۴ به تایید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره ۹۸۹۷۱ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۰ مجلس شورای اسلامی واصل گردید، جهت اجرا ابلاغ می گردد.

 

 

نامه ریاست جمهوری

 

حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر سید ابراهیم رئیسی

رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران

 

سلام علیکم

عطف به نامه شماره ۹۷۵۷۰ مورخ ۱۴۰۱/۶/۷ مطابق اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران {قانون معافیت واردات مواد اولیه دارویی، شیرخشک و تجهیزات پزشکی از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده } مصوب ۱۴۰۱/۹/۲۳ مجلس شورای اسلامی به شرح پیوست ابلاغ می شود.

 

 

بخشنامه قانون معافیت مواد اولیه دارویی

 

قانون معافیت واردات مواد اولیه دارویی، شیر خشک و تجهیزات پزشکی از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده

 

ماده واحده- واردات مواد اولیه دارویی، مواد اولیه شیر خشک اطفال، مواد مصرفی در حوزه پزشکی و توانبخشی شامل لوازم کار، مواد اولیه و قطعات ساخت و یدکی تجهیزات که فاقد مشابه تولید داخل باشند. صرفا با مجوز وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تایید وزارت صنعت، معدن و تجارت از سال ۱۴۰۱ در مبادی گمرکی از پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده معاف است.

تبصره ۱- در صورت احراز عدم استفاده از کالاهای وارداتی مذکور در این قانون، در صنایع دارویی و تجهیزات پزشکی یا عدم ارسال شناسه گذاری اقلام محصول نهایی تولید شده از ماده اولیه در سامانه رهگیری و کنترل اصالت موضوع بند پ ماده ۷ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵/۱۱/۱۰ ، واردات مذکور مشمول مالیات و عوارض متعلق با نرخ موضوع ماده ۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰/۳/۲ می شود. وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی مکلف است مراتب را جهت اخذ مالیات و عوارض موضوع این تبصره به سازمان امور مالیاتی کشور اعلام نماید.

تبصره ۲- در صورت ضرورت واردات کالاهای مذکور به دلیل کمبود تولید داخل نسبت به نیاز بازار، واردات آنها به تشخیص وزلرت بهداشت درمان آموزش پزشکی و تایید وزارت صنعت معدن و تجارت با رعایت قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب و مشمول مالیات بر ارزش افزوده با نرخ دو درصد در مبادی گمرکی مجاز است.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و دو تبصره که گزارش آن توسط کمیسیون اقتصادی به صحن علنی تقدیم شده بود، پس از تصویب در جلسه علنی روز بیست و سوم آذر ماه یکهزار و چهارصد و یک مجلس در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۴ به تایید شورای نگهبان رسید.

دیدگاه خود را بیان کنید

You must be logged in to post a comment.*