ترخیص کالا

ترخیص کالا یا ترخیص یک فرایند در گمرکات است که توسط صاحب کالا یا نماینده قانونی صاحب کالا نزد گمرک جهت صادرات یا واردات کالا صورت می‌گیرد و در طی آن کالا با انجام تشریفات گمرکی مربوط از اماکن گمرکی خارج می‌گردد. فرایند ترخیص کالا شامل تهیه آماده‌سازی و ثبت اسناد و مدارک به صورت فیزیکی یا الکترونیک و محاسبه هزینه‌ها شامل مالیات، سود بازرگانی و حقوق گمرکی و دیگر تسهیلات ارائه شده به واردکنندگان و صادرکنندگان می‌باشد.

ترخیص کالا در به مفهوم آماده سازی و ارائه اسناد و مدارکی از جمله مجوزات لازم جهت ترخیص کالا می باشد. ارزش گذاری کالا و استفاده از تعرفه صحیح برای قیمت آن، امری است که نیازمند تخصص و تجربه فراوان می باشد.

 • انتخاب کوتاهترین راه جهت ترخیص کالا با بکارگیری افراد باتجربه در گمرک
 • انتخاب مناسب ترین ماخذ تعرفه
 • اخذ کلیه مجوزها از ارگان های مختلف مانند دریافت ثبت سفارش از وزارت بازرگانی ، اخذ معافیت گمرکی از وزارت بهداشت و سازمان تجهیزات پزشکی ، قرنطینه گیاهی و.. برای ترخیص کالا از گمرک
 • پیگیری پرونده های دفتر ارزش و تعرفه شرکت در کمیسیون های گمرکی

مراحل انجام کار

 1. ارسال اسناد توسط مشتری
 2. اخذ مجوزهای لازم
 3. تکمیل و تنظیم اسناد و ارجاع به واحدهای ثبت سفارش ، استاندارد ، حمل و نقل
 4. دور اظهاری و پرینت اظهارنامه
 5. احراز هویت – ماده ۷ – گرفتن کوتاژ – تعیین مسیر
 6. تعیین مسیر
 1. شماره ارزیابی – رییس سرویس – واریز به بانک و صدور پروانه
 2. خروج از کوتاژ
 3. اجازه بارگیری و خروج
 4. دریافت آدرس از مشتری و اعلام به شرکت حمل زمینی
 5. صدور بیجک
 6. بارگیری و درب خروج
 7. خروج کالا از گمرک
 8. اعلام شماره راننده و اطلاعات کامیون به مشتری
 9. تحویل صورتحساب توسط بخش ترخیص به مالی
 10. ارسال صورتحساب از امور مالی به مشتری

سند ترخیص :

سندی است که به موجب آن کالای ورودی تحت هریک از عناوین رویه های گمرکی و کالای خروجی تحت هر یک از عناوین مربوطه را می توان از گمرک خارج کرد. مواعد قانونی، مهلت های قانونی هستند که در صورت دیگر قابل تمدید نیست :

 • به مدت ۳۰ روز صاحب کالا حق دارد به تعیین ارزش گمرک اعتراض نماید که در غیر این صورت با توقیف کالا تا پرداخت کامل مطالبات مواجه می شود.
 • حداکثر مهلت یک ساله برای اینکه کالا با اخذ ضمانت نامه بانکی از گمرک امکان ترخیص یابد.
 • به طور کلی در رابطه با مطالبات بعد از ترخیص، مهلت ۳۰ روز در ابلاغ اولیه و یک هفته در ابلاغ ثانویه که برای تسلیم درخواست رسیدگی به اعتراض صاحب کالا داده می شود در صورت عدم استفاده ظرف این مواعد بدهی قطعی خواهد شد.
 • مدت مجاز توقف کالا در اماکن گمرکی ۴ ماه است. مدت مجاز توقف کالا در اماکن گمرکی فرودگاهی  ۲ ماه است. در موارد استثنایی به شرط پرداخت انبار داری با  موافقت گمرک ایران تا سقف همین مدت ها قابل تمدید است.
 • مدت مجاز توقف در انبارهای اختصاصی فقط ۴ ماه و قابل تمدید نیست. واحدهای تولیدی محدود به ۴ ماه نیستند و با تشخیص گمرک ایران مدت بیشتری می تواند داده شود.
 • مدت ۶ماه مهلتی که شرکت های حمل و نقل باید مدارک قابل قبول گمرک در مورد کسر یا اضافه محصولات وارداتی را ارائه دهند.
 • مهلت ۳ ماهی که برای اعاده کالای ممنوع الورود اظهار شده با نام و مشخصات صحیح داده می شود که در صورت سپری شدن آن کالا ضبط می شود. مهلت ۲ماهی که بعد از ضبط برای ارجاع به دادگاه وقت دارد.
 • مدت ۶ ماهی که در صورت ترخیص کالای ممنوع الورود برای اعاده آن به گمرک داده شده است.
 • مهلت ۱۸ماه که از توقیف یا ضبظ کالا در گمرک گذشته ولی تکلیف آن معلوم نشده و گمرک می تواند در اختیار سازمان اموال تکمیلی بگذارد مگر مرجع قضایی ادامه نگاهداری را لازم بداند.

ترخیص کالا