شرایط، اسناد و مدارک مورد نیاز صادرات

 • داشتن کارت بازرگانی : کارتهای بازرگانی یک ساله می باشند که پس از انقضا با ارائه مدارک لازم اعتبار کارت بازرگانی برای یکسال دیگر تمدید می شود.
 • داشتن کد اقتصادی : کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که به امر صادرات و واردات اشتغال دارند مکلف به اخذ کد اقتصادی می باشند.
 • تسلط بر مهارتهای ارتباطی با انسان ها و گروه های خارجی
 • کار کردن : کار به مفهوم جهانی یعنی هدف گرا کار کردن
 • پیکار نمودن در امر صادرات

مهمترین اسناد

 • مجوز صدور
 • برگه نرخ گذاری کالای صادراتی
 • پروفرما اینویس ( پیش فاکتور) :پیش فاکتور سندی است که فروشنده کالا به منظور اعلام مظنه و شرایط کالایی که می خواهد بفروشد، برای خریداران احتمالی ارسال می کند.
 • سیاه تجاری : سیاهه تجاری، صورت حسابی است که فروشنده کالا بنام خریدار صادر و به همراه سایر اسناد برای خریدار ارسال می کند و در آن نام و نشانی خریدار و فروشنده، شماره تماس یا قرارداد، تاریخ صدور سیاهه، نوع و مشخصات کالا، تعداد یا مقدار آن، قیمت واحد کالا، قیمت کل، نام کشور تولید کننده، نوع وسیله حمل و نقل، نحوه پرداخت وجه، مبدا حمل، مقصد حمل و اطلاعات لازم ذکر می گردد.
 • سیاهه گواهی شده : سیاهه گواهی شده عبارت است از سیاهه تجاری است که در آن فروشنده گواهی کرده است کالا طبق قرارداد منعقده یا پیش سیاهه می باشد، کالا ساخت کشور معین است، هرمشخصات دیگری که خریدار از فروشنده درخواست نماید در زیر سیاهه تجاری نوشته و گواهی نماید.
 • سیاهه تایید شده : بعضی کشورها از فروشندگان کالا درخواست می کنند که سیاهه تجاری سفارت یا کنسولگری کشور خریدار در کشور فروشنده کالا گواهی شود که به این سیاهه شده گویند.
 • سیاهه کنسولی : برخی کشورها از واردکنندگان، سیاهه کنسولی مطالبه می کنند که عبارت است از فرم چاپی که توسط سفارتخانه های کشور خریددار در کشور فروشنده در اختیار فروشنده قرار می گیرد.
 • گواهی مبداء : سندی است که نام کشور سازنده کالا در آن مشخص می شود. در متن این سند شرح کالا و کشور سازنده آن قید می شود.
 • لیست بسته بندی و مشخصات کالا : این اسناد نشان دهنده جزئیات کالای بسته بندی شده بوده و اغلب مسئولین گمرکات جهت بررسی محتویات داخلی صندوق و یا کارتن از آن استفاده می کنند.
 • گواهی وزن : این گواهی توسط فروشنده و یا عمدتا شخص ثالثی صادر می گردد و صرفا نشان دهنده وزن کالاست که بایستی با مقدار وزن نشان داده شده در اسناد دیگر مطابقت داشته باشد.
 • گواهی کیفیت و بازرسی کارخانه یا سازنده کالا : سندی است که به موجب آن کارخانه یا تهیه کننده کالا اعلام می کند که کالا را بررسی نموده و گواهی می کند که کالا مطابق با قرارداد منعقده و یا پیش سیاهه است.
 • گواهی بازرسی کالا توسط شخص ثالث : این نوع گواهی بازرسی کالا توسط شخص ثالث یا موسسه بازرسی مستقلی صادر می گردد.
 • گواهی آزمایش کالا : این گواهی اجزا و مواد اولیه و نسبت های آنها در ساخت مواد شیمیایی را به وسیله تجزیه نشان می دهد که در بعضی موارد صدور این گواهی توسط یک لابراتور یا موسسه مستقل درخواست می گردد.
 • گواهی بهداشت نباتی : گواهی مذکور توسط سازمان حفظ نباتات وابسته به وزارت کشاورزی هنگام صادرات فرآورده های نباتی صادر می گردد.
 • گواهی بهداشت دامی : این گواهی توسط سازمان دامپزشکی در زمان ورود و صدور هرنوع دام و فرآورده های دامی و مواد مربوطه از قبیل داروها و غیره صادر می شود.
 • گواهی استاندارد : در صورتی که برای کالای صادراتی مورد نظر، استاندارد اجباری وضع شده باشد، صدور آن منوط به اخذ گواهی استاندارد از موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران و ارائه آن به گمرک است.
 •  گواهی بازرسی : گواهی بازرسی یا سورویانس، توسط موسسات بین المللی بازرسی کالا صادر می شود، که این بازرسی برحسب خواسته خریدار، در مراحل مختلف تولید، بسته بندی و نگهداری کالا، بارگیری و حمل و نقلانجام می گیرد.
 • گواهی لیت سیاهه : کشورهایی که درحال جنگ با کشور دیگر بوده و یا به لحاظ روابط تیره سیاسی با کشوری، خرید از کشور مزبور را ممنوع اعلام داشته اند تقاضای ارائه گواهی فوق را می کنند.
 • فهرست عدل بندی : برگه ای است که در آن تعداد بسته های کالا و محتویات هربسته و وزن آنها درج می گردد.
 • تعهد ارزی
 • مهلت واریز تعهد ارزی : مهلت تعهد ارزی صادراتی هشت ماه می باشد.
 • گواهی مبداء : گواهی مبدا توسط اتاق بازرگانی صنایع و معادن صادر می شود.
 • بارنامه حمل : سندی است که توسط شرکت حمل کننده و یا عامل حمل پس از دریافت کالا جهت حمل صادر می گردد.
 • برات ارزی : برات ارزی دستور مکتوبی از طرف شخصی به شخص دیگر است که از طرف صادرکننده امضا شده است که از طرف مقابل درخواست می کند در صورت مطالبه در یک زمان معین یا آینده قابل پیش بینی به شخص یا نماینده ای که مشخص می کند مقدار معینی پول بپردازد.

دیدگاه خود را بیان کنید

You must be logged in to post a comment.*