صادرات ۷۵ میلیون تن کالا به کشورهای همسایه

در راستای سیاستهای دولت سیزدهم  مبنی بر توسعه تجارت خارجی با کشورهای همسایه اخیرا گزارشی از مبادلات تجاری یا کشورهای همسایه طی سال ۱۴۰۱ تهیه شده که حاوی نکات حائز اهمیتی است؛ مجموع مبادلات بازرگانی صادرات غیرنفتی و واردات با ۱۵ کشور همسایه در سال گذشته به میزان ۹۶۷۶۷هزار تن و به ارزش ۵۸.۸ میلیارد دلار بوده است که سهم ۶۱ درصدی از وزن و ۵۲ درصدی از ارزش کل تجارت خارجی را داشته است و به لحاظ ارزشی نسبت به سال ۱۴۰۰ از رشد ۱۴/۵ درصدی برخوردار بوده است.

میزان صادرات قطعی کالاهای غیر نفتی کشور (به استثنای برق نفت خام نفت کوره و نفت سفید و همچنین بدون صادرات از محل تجارت چمدانی) به ۱۵ کشور همسایه شامل کشورهای امارات متحده ،عربی ،پاکستان افغانستان ،بحرین، قطر، کویت ارمنستان جمهوری آذربایجان فدراسیون ،روسیه ،ترکیه ،قزاقستان ترکمنستان ، عمان و عربستان سعودی، در مجموع بالغ بر ۳۰۵۳۷ میلیون دلار بوده است که در مقایسه با مدت مشابه سال ۱۴۰۰ افزایش ۱۹/۵ درصدی در ارزش دلاری داشته است.
وزن صادرات به کشورهای همسایه با حدود ۷۵/۲ میلیون تن با رشدی کمتر از یک درصد مواجه بوده است. در بین کشورهای همسایه بیشترین میزان صادرات غیر نفتی به کشور عراق با ۲۷/۲ میلیون تن به ارزش ۱۰/۲ میلیارد دلار
بوده است. در بین کشورهای همسایه کمترین میزان صادرات غیر نفتی به کشور بحرین با ۱۰/۸هزارتن و به ارزش ۱۰/۴ میلیون دلار بوده است.

بر اساس گزارش گمرک ایران، بیشترین رشد وزنی و ارزشی صادرات غیر نفتی در بین این کشورها  متعلق به عربستان سعودی بوده است.
پنج کشور نخست مقصد صادراتی کالاهای ایرانی از بین کشورهای همسایه به ترتیب کشورهای زیر بوده است.
.۱ عراق با ۱۰/۳میلیارد دلار
.۲ ترکیه با ۷/۵ میلیارد دلار
۳.امارات متحده عربی با ۵/۸ میلیارد دلار
.۴ افغانستان با ۱/۶ میلیارد دلار
.۵ پاکستان با ۱/۵ میلیارد دلار
ب) واردات
میزان واردات از این کشورها در این مدت با افزایش ۹٫۶ درصدی در ارزش دلاری در مقایسه با مدت مشابه سال ۱۴۰۰، به ۲۸ میلیارد دلار رسیده است.
وزن واردات از کشورهای همسایه با حدود ۲۱/۶ میلیون تن از کاهش ۱۲/۶ درصدی برخوردار بوده است. پنج کشور نخست طرف معامله واردات از بین کشورهای همسایه در سال ،۱۴۰۱، به ترتیب عبارتند از:
.۱ امارات متحده عربی با ۱۸/۴ میلیارد دلار
.۲ ترکیه با ۶/۱ میلیارد دلار
۳. فدراسیون روسیه با ۱/۶ میلیارد دلار
.۴ پاکستان با ۸۴۲ میلیون دلار
.۵ عمان با ۸۰۰ میلیون دلار

دیدگاه خود را بیان کنید

You must be logged in to post a comment.*