صدور تاییدیه وسایل نقلیه دست دوم وارداتی

هدف از تدوین این دستورالعمل تعیین رویه ای برای ارزیابی و صدور تاییریه تکی وسال نقلیه دست دوم وارداتی براساس الزامات و ضوابط فنی می باشد.

این دستورالعمل برای تمامی وسایل نقلیه دست دوم وارداتی در گروه های O M N با یکی از شرایط ذیل مشمول دستورالعمل می گردند، کاربر دارد:

۱-۲ وسایل نقلیه دست دومی که مطابق قوانین ضوابط و مقررات اعلامی برابر تصویب نامه های هیت وزیران، واردات آنها به کشور مجاز اعلام میگردند.

۲-۲ تمامی وسایل نقلیه دست دوم وارداتی موجود در کشور که در اختیار نهادها، سازمانها، سفارتخانه ها، سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی، دستگاه های دولتی قضایی و حاکمیتی قرارداشته و فاقد پلاک یا پلاک تردد عمومی هستند.

 

مسئولیت اجرا و نظارت و اطلاع رسانی

مسئولیت اجرا و اطلاع رسانی این دستورالعمل برعهده ادارات کل استاندارد استانی و دفتر ارزیابی کیفیت کالاهای صادراتی و وارداتی و مسئولیت نظارت برحسن اجرای این دستورالعمل برعهده هیئت نظارت است.

 

قوانین و مقررات مرتبط

قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد مصوب سال ۱۳۹۶ مجلس شورای اسلامی

قانون ساماندهی صنعت خودرو مصوب سال ۱۴۰۱ مجلس شورای اسلامی

مواد الحاقی واردات خودروهای دست دوم به قانون سااندهی صنعت خودرو مصوب سال ۱۴۰۱ مجلس شورای اسلامی و آیین نامه مربوطه

 

 

دیدگاه خود را بیان کنید

You must be logged in to post a comment.*