اخذ مجوز صادرات مواد معدنی

پیرو بخشنامه شماره ۳۳۳۴۱۳‏/۹۸‏/۴۷ مورخ ۱۳‏/۳‏/۹۸ موضوع لزوم اخذ مجوز جهت صادرات محصولات سنگ آهن، به پیوست تصویر نامه شماره ۷۳۴۴۶‏/۶۰ مورخ ۷‏/۳‏/۹۸ معاون محترم امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت در ارتباط با ساماندهی صادرات مواد معدنی، عیناً جهت آگاهی و اقدام لازم وفق مفاد نامه مزبور با رعایت کلیه مقررات مربوطه ارسال می گردد.

 

اخذ مجوز صادرات مواد معدنی

دیدگاه خود را بیان کنید

You must be logged in to post a comment.*