مالیات خودرو لوکس درسال ۱۴۰۲

شناسایی ۱۷۰ هزار دستگاه خودرو لوکس

محمد هادی سبحانیان، رییس سازمان امور مالیاتی، درباره مالیات خودروهای لوکس عنوان کرد :

در سال ۱۴۰۱ خودروهای بالای یک میلیارد تومان لوکس محسوب می شدند. بنابراین ۲۵۲ هزار خودرو شناسایی شد که مبلغ مالیات آن ها به ۲.۳ هزار میلیارد تومان رسید. امسال خودروهای بالای سه میلیارد تومان لوکس محسوب می‌شوند؛ از این رو تعداد خودروهای لوکس به ۱۷۰ هزار دستگاه با مالیات ۳۰۰۰ میلیارد تومان رسیده است.

از چه کسانی مالیات اخذ می‌شود؟

مالیات را باید از کسانی اخذ کنیم که توان پرداخت بیشتری دارند، وصول مالیات باید منطبق بر قانون باشد و معتقدیم اگر این قوانین رعایت و جلوی فرار مالیاتی گرفته شود می‌توانیم به تکالیف خود عمل کنیم و لازم نیست برای رسیدن به اهداف وصولی بر مؤدی فشار بیاوریم.

دیدگاه خود را بیان کنید

You must be logged in to post a comment.*