مجوزهای ۳۷ گانه ترخیص کالا در گمرک

طبق قانون تمامی کالاهای وارداتی ابتدا باید مجوز ثبت سفارش را از وزارت صنعت، معدن و تجارت اخذ و سپس کالا به گمرک اظهار شود. مجوزهای ۳۷ گانه ترخیص کالا در گمرک به شرح زیر است:

۱- استاندارد
۲- بهداشت
۳- قرنطینه دامی
۴- دامپزشکی
۵- جهاد کشاورزی
۶- محیط زیست
۷- قرنطینه نباتی
۸- انرژی اتمی
۹- در صورت شمول کنوانسیون بازل -محیط زیست
۱۰- مخرب اوزون
۱۱- در صورت قابلیت انفجار – وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح
۱۲- نفت
۱۳- وزارت امور خارجه (سلاح‌های شیمیایی)
۱۴- تجهیز ات پزشکی
۱۵- ممنوع
۱۶- ورود محصولات مشمول این فصل از حیوانات حرام گوشت و یا از حیوانات حلال گوشت به طریق ذبح غیر اسلامی ممنوع است.
۱۷- بانک مرکزی
۱۸- فرهنگ و ارشاد اسلامی
۱۹- کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
۲۰- نظارت بر دخانیات
۲۱- ارتباطات و فناوری اطلاعات
۲۲- میراث فرهنگی
۲۳- امور اقتصادی و دارایی
۲۴- وزارت صمت
۲۵- ورود ماهی غیر زینتی برای اصلاح نژاد و تکثیر و پرورش با موافقت وزارت صنعت، معدن و تجارت وجهاد کشاورزی می‌باشد.
۲۶- ورود بذر و نباتات که در اسناد صدور کشور مبدأ مشخصات دست ورزی شده محسوب می‌شوند یعنی با تغییرات ژنتیکی تولید شده‌اند از لحاظ بررسی خطرات زیست محیطی به تایید سازمان حفاظت محیط زیست می‌باشد.
۲۷- ورود محصولات غیر شرعی مشمول این فصل (به استثنای ردیف ۲۲۰۱،۲۲۰۲،۲۲۰۹) ممنوع می‌باشد
۲۸- ورود فرآوردهای مشمول این فصل از خون و حیوانات حرام گوشت ممنوع است
۲۹- ورود پوست و چرم وپشم و مو از حیوانات حرام گوشت و همچنین از حیوانات حلال گوشت ذبح شده به طریق غیراسلامی ممنوع است
۳۰- ورود انواع کاغذ این فصول دارای علامت رسمی دولتی به صورت واتر مارک موکول به موافقت وزارت امور اقتصادی و دارایی می‌باشد.
۳۱- ورود لباس و سایر اشیاء مستعمل این فصول ممنوع و موکول به ارائه قبلی گواهی بهداشت از وزارت بهداشت و آموزش پزشکی است.
۳۲- ورود کالاهای سرماساز و کمپرسورهای سرماساز دارای کلرو فلور و کرین CFC11 وCFC12 ممنوع است.
۳۳- ورود اقلام نظامی و انتظامی این فصل موکول به موافقت وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح می‌باشد.
۳۴- ورود پرنده‌های بدون سرنشین مشمول این فصل(۸۸) منوط به موافقت وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح می‌باشد.
۳۵- سازمان هواپیمایی کشوری
۳۶- ورود فیلم‌های سینمایی موکول به موافقت وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی می‌باشد.
۳۷- ورود خودرو، کامیون، موتورسیکلت، ماشین‌آلات راهسازی مشمول قانون خودرو موکول به ابلاغ ضوابط فنی به گمرکات اختصاصی ترخیص خودرو، توسط این مرکز می‌باشد.

دیدگاه خود را بیان کنید

You must be logged in to post a comment.*