واردات روغن آفتابگردان

واردات روغن آفتابگردان خاورمیانه به زودی تحت تأثیر بحران اوکراین قرار خواهد گرفتاوکراین بزرگترین صادرکننده تخمه آفتابگردان و روغن گل رنگ مرتبط با آن در سال ۲۰۱۹ بوده و ۴۵.۸ درصد از صادرات جهانی را به خود اختصاص داده در حالی که روسیه با ۲۳.۴ درصد از بازار دارای رتبه دوم است.

ایران چهارمین واردکننده بزرگ تخمه آفتابگردان یا روغن گل رنگ در آن سال بود که ۶.۲۵ درصد از واردات جهانی را به خود اختصاص داد. در واقع ایران پس از هند، چین و هلند قرار داشت.

ایران مقدار زیادی از روغن آفتابگردان خود را از اوکراین دریافت می کند و ممکن است با بحران اوکراین، صادرات آن مختل شود. بر اساس گزارش موسسه تجزیه و تحلیل داده های کالایی Tridge ، ایران در سال ۲۰۲۰ اکثر روغن آفتابگردان خود را از ترکیه دریافت کرد، اما برابر با ۳۷.۱ درصد آن از اوکراین بود.

واردات روغن آفتابگردان چندین کشور دیگر خاورمیانه نیز عمدتاً از اوکراین است. عراق ۸۷.۸ درصد از روغن آفتابگردان خود را در سال ۲۰۲۰ از اوکراین وارد کرد. مصر در آن سال ۵۴.۴ درصد از روغن آفتابگردان خود را از اوکراین و ۱۸.۸۳ درصد دیگر را از روسیه دریافت کرد.

ترکیه می تواند از توقف صادرات روغن آفتابگردان اوکراین و روسیه سود ببرد. صادرات روغن آفتابگردان ترکیه از سال ۲۰۱۵ تا ۲۰۲۰، به میزان ۱۷۵.۵۵ درصد افزایش یافته است. به گفته Tridge، ترکیه همچنین مقداری روغن آفتابگردان وارد می کند.

بحران در حال حاضر بر صادرات روغن آفتابگردان از اوکراین تأثیر گذاشته است. بر اساس گزارش بلومبرگ، حدود ۳۵۰ هزار تن روغن هند در حال حاضر در خطر است.

درگیری روسیه و اوکراین در حال حاضر اثرات اقتصادی قابل توجهی بر خاورمیانه دارد. مصر به دلیل این جنگ به دنبال یافتن منابع جایگزین گندم است. پس از آغاز تهاجم، قیمت نفت نیز به بالاترین حد خود در هشت سال گذشته رسیده است.

دیدگاه خود را بیان کنید

You must be logged in to post a comment.*