اجرای ممنوعیت واردات نفتی روسیه به اروپا

ممنوعیت واردات فرآورده های نفتی روسیه مانند گازوئیل یا بنزین به کشورهای اتحادیه اروپا از امروز(یکشنبه) وارد مرحله اجرا شد. هدف از...