اصطلاحات خودرویی

اصطلاحات مربوط به موتور خودرو اسب بخار: اسب بخار اصطلاح خودرویی مرسومی است که برای نشان‌دادن میزان قدرت، سرعت و توان موتور...