واردات روغن آفتابگردان

واردات روغن آفتابگردان خاورمیانه به زودی تحت تأثیر بحران اوکراین قرار خواهد گرفت. اوکراین بزرگترین صادرکننده تخمه آفتابگردان و روغن گل رنگ مرتبط...