میوه‌های ایران آلوده به سم غیر استاندارد

مصطفی دارایی‌نژاد با تایید خبر تایید نشدن استاندراد کیوی تولید شده ایران از سوی هند، گفت: از سال جاری دیگر برخی از کشورهای هدف...