گواهی مبدا

گواهی مبدا (Certificate Of Origin) سندی بین ­المللی است که برای کالاهای صادراتی توسط اتاق بازرگانی صادرکننده کالا تنظیم و صادر می­گردد که...