واردات آیفون و خودرو

همزمان با خبر جمع‌ اوری آیفون‌های ۱۵ در بازار، معاون وزیر صمت وعده داده که از هفته بعد عرضه خودرو‌های وارداتی انجام...