اینترنت اشیا و نقش آن در ایمنی بیشتر برای خودروها

امکانات ایمنی استاندارد خودروهای تولید داخل به درستی کار نمی‌کنند و انتظار نصب آپشن‌های بیشتر همچون خیال خام است. این در حالی...