مجوز بانک مرکزی برای «واردات کالا با رمزارز»

ایران هم به زودی به باشگاه دارندگان رمزپول‌ های ملی خواهد پیوست. آنگونه که مقامات بانک مرکزی می‌گویند، قرار است تا آخر...