تعیین عوارض صادراتی برای کالاهای صادراتی

تاکید بر اجرای بخشنامه های محدودیت، ممنوعیت و تعیین عوارض صادراتی برای کالاهای صادراتی و لزوم اطلاع رسانی و آموزش همکاران گمرکی