صادرات ریلی از بندرترکمن

محسن اعتماد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارکرد: به منظور تحقق شعار سال و به منظور تسهیل فرآیند صادرات، بارگیری بخشی از کالاهای صادراتی...