تعلیق کارت بازرگانی

تعلیق کارت بازرگانی صادرکنندگانی که تعهدات ارزی خود را تا پایان شهریور ماه به ۷۰ درصد نرسانند. رییس سازمان توسعه تجارت ایران...