کاهش صدور کارت بازرگانی در کشور

به نقل از روابط عمومی اتاق بازرگانی فارس، جمال رازقی در جلسه کمیسیون صنعت این اتاق که با حضور اعضای هیئت نمایندگان،...