کاهش قیمت طلا در بازار جهانی

 قیمت نفت در بازار جهانی دوباره افزایش یافت و سهام بازارهای آسیایی کاهش یافته است زیرا مذاکرات صلح اوکراین پیشرفت چندانی نداشته...