توقف صادرات نفت عراق و جمهوری آذربایجان به ترکیه در پی زلزله اخیر

زلزله روز دوشنبه در ترکیه و سوریه فعالیت پایانه نفتی جیهان ترکیه در شرق مدیترانه و همچنین خط لوله متعلق به عراق...