ورود لوازم‌خانگی خارجی به کشور

مهرداد جمال ارونقی افزود: در بحث کالاهای گروه چهار که لوازم خانگی هم جزو آنهاست، از سال ۹۷ ممنوعیت‌هایی وضع شده و...