عناوین خبری خودرو

مهلت یک ماهه سازمان استاندارد به خودروسازان معاون ارزیابی کیفیت سازمان ملی استاندارد می‌گوید یک فرصت یک ماهه به خودروسازان داده شده...