طرح واردات موبایل

کارگروه مشترک بانک مرکزی و وزارت صمت، طرحی را تصویب و ابلاغ کرده است که بر اساس آن ارز حاصل از صادرات...