۷۵ درصد مواد لعاب کاشی و سرامیک در داخل تامین می شود

سیدعلی اکبر کلانتر، درگفت وگو با چابک آنلاین، افزود: درحال حاضر تولیدات صنعت کاشی و سرامیک حدود ۲/۵ برابر مصرف داخلی است...