تجارت بین‌الملل

تجارت بین‌المللی اصولاً با تجارت داخلی متفاوت نیست، چون انگیزه و رفتار طرفین در تجارت اساساً بسته به اینکه تجارت درون مرز...