دموراژ چیست

در صورت تمایل به حمل و انتقال یک محموله خاص و ارسال آن به هر نقطه از جهان، باید از کانتینر جهت...