دپوی ۳۶۰۰ کامیون وارداتی درگمرکات

داریوش امانی درباره آخرین آمار نوسازی ناوگان کامیونی از دو محل «واردات کامیون با عمر حداکثر سه سال و تولید داخل اظهار...