۵عامل اصلی رسوب کالا در گمرکات

 مهدی میراشرفی در بیست و سومین نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران، در مورد مساله رسوب کالا در گمرکات، گفت:  از ابتدای...