صادرات کالا چیست و برای صادرات باید چه نکاتی را رعایت کرد

  صادرات کالا چیست؟  صادرات کالا به معنی خروج کالا از کشور به مقصد سایر کشورهاست. صادرات در رویه های گمرکی دو...