ثبت سفارش واردات کالا و ثبت سفارش کالا

ثبت سفارش واردات کالا در سامانه ثبت سفارش وزارت بازرگانی ( سامانه جامع تجارت ) از قدیم با احداث جاده ابریشم، ایران...