معطلی کامیون‌ها در مرز مهران

بازار؛ گروه استان‌ها  مرز مهران در جنوب استان ایلام یکی از مهمترین مرزهای زمینی کشور به لحاظ تردد مسافر و زائران و...