جزییات تشویق صادرکنندگان متعهد به بازگشت ارز صادراتی

به گزارش ایلنا، حمید زادبوم با بیان این مطلب گفت: این تعداد از صادرکنندگان بر اساس گروه‌های کالایی، میزان صادرات، میزان تعهد...