طرح «صیانت» چه پیامدی برای کسب‌وکارها دارد؟

نیما نامداری در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه کسب‌وکارها در فضای دیجیتال دو گروه هستند، اظهار کرد: یک سری کسب‌وکارها فقط...