واردات ۵۰ هزار داروی قارچ سیاه

مجتبی بوربور در مورد وضعیت واردات دارویی قارچ سیاه اظهار کرد: تنها و مطمئن‌ترین داروی قارچ سیاه، آمفوتریسین بی است که به...