ممنوعیت های واردات و صادرات کالا

ممنوعیت های واردات کالا مطابق با ماده ۱۲۲ قانون امور گمرکی کشور، کالاهای وارداتی منع شده در ایران شامل موارد زیر می شوند :...