ورود ناوگان حملی و نقلی ایران

میرحسین قیطانی در گفت و گو با خبرنگار تسنیم در کرج در ارتباط با فعالیت شرکت‌های بین المللی حمل و نقل در استان البرز،...