چگونه از چین کالا وارد کرد و در ایران فروخت و سود کرد؟

با اینکه واردات کالا سود خوبی دارد اما به دلیل داشتن مراحل فرایند ها از نکات ریز و درشت ممکن است نه تنها سودی...