۸۵ درصد تجهیزات پزشکی ایران وارداتی است

گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو_ زهراسادات روئین‌پیکر؛ ابتدای راهرو ماسکی از جعبه برمی‌دارد. بند‌های پایینی را دور گردنش گره می‌زند و دو بند بالایی را...