برچسب: کاغذ

واردات ارزان کاغذ

علی اکبر صفریان مدیرعامل شرکت صنایع چوب و کاغذ مازندران گفت: خط یک شرکت صنایع چوب و کاغذ مازندران با ظرفیت تولید...

کاغذ وارداتی

ابوالفضل روغنی گلپایگانی پیرامون اهمیت توجه به کاغذ داخلی گفت: نیاز کشور به کاغذ تحریر حدود ۳۸۰ تن است که تقریبا ۱۵۰...