افزایش ۴۹۸ درصدی قیمت کالاهای وارداتی

گزارش مرکز آمار ایران از رشد ۴۹۸ درصدی قیمت کالاهای وارداتی نسبت به سال گذشته حکایت دارد. به گزارش ایسنا، قیمت کالاهای...