گرانی جهانی،ارز ۴۲۰۰ رابلعید

طی چهار ماه نخست امسال، به منظور واردات کالاهای اساسی و ضروری حدود ۱۵ میلیارد دلار تأمین ارز شده است که نسبت...