برنج وارداتی در آستانه ترخیص

مهرداد جمال ارونقی در گفت‌وگو زنده تلویزیونی در خصوص آغاز ترخیص محموله‌های برنج موجود در گمرکات، گفت: در بحث ممنوعیت فصلی واردات برنج از ابتدای مرداد ماه مصوبه به گمرک و سایر مراجع ذیربط ابلاغ شد و گمرک مکلف شد از ترخیص هرگونه برنج به دلیل بحث شرایط برداشت و تولید داخلی ممانعت کند که این موضوع از ابتدای مرداد ماه اجرایی شد.

وی بیان کرد: برخی از محموله‌ها و برنج‌ها که قبل از ممنوعیت وارد کشور شده بود و در بنادر و گمرکات دپو شده بود و رسوب کرده بود متعاقب پیگیری توسط گمرک ایران یک مصوبه برای ترخیص قسمتی از محموله‌ها قبل از ممنوعیت صادر و ابلاغ شد و با آن مصوبه توانستیم ۱۵ هزار تن از برنج‌هایی که قبل از ممنوعیت به بنادر رسیده بودند را ترخیص کنیم.

مجدداً از وزارت جهاد کشاورزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت درخواست شد که به نسبت به بحث تعیین تکلیف برنج‌هایی که قبل از ممنوعیت به صورت درصدی خارج شده بودند اقدام شود که ۱۵ هزار تن در حال حاضر باقیمانده برنج‌هایی را داریم که ۹۰ درصد آن‌ها قبل از شرایط ممنوعیت به صورت درصدی از گمرک خارج شده است و همینطور باتوجه به شرایط بازار و سایر موارد و افزایش قیمت برنج تصمیمی توسط وزارت جهاد کشاورزی متعاقب پیگیری‌های به عمل آمده در خصوص لغو ممنوعیت برنج اتخاذ شد.

ارونقی گفت: حدود ۱۲ تا ۱۳ روز از این ممنوعیت باقیمانده، ولی امروز باتوجه به مکاتبه‌ای که صورت گرفته و ابلاغیه‌ای که از سوی وزارت جهاد کشاورزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی و همینطور گمرک صورت گرفت در آستانه ترخیص کل محموله‌هایی هستیم که بعد از ممنوعیت به بنادر رسیدند و مقدار آن‌ها به بیش از ۸۵ هزار تن می‌رسد هستیم.

از امروز این ترخیص در گمرکات را شروع خواهیم کرد و همینطور اگر کل محموله‌هایی که در گمرکات هستند به غیر از مواردی که روی کشتی‌ها هستند و در بنادر دپو شوند نزدیک به یکصد هزار تن برنج در آستانه ترخیص است که با پیگیری‌های صورت گرفته این اقدام در حداقل زمان ممکن انجام می‌شود.

دیدگاه خود را بیان کنید

You must be logged in to post a comment.*